Szabályzatok-Adatkezelési útmutató

 A netju.hu weblap adatvédelmi szabályzata

 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a netju.hun alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, melyet magára nézve az kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény figyelembevételével készült. A netju.hu üzemeltetője Nagy Kornél Gábor egyéni vállalkozó (cím: 6771 Szeged, Maros-torok u. 26.) adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-103444/2016.

Jelen adatvédelmi szabályzat a Weboldalon a mindenkor elérhető Regisztrációs Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, Az Üzemeltető elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Szabályzat elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Weboldal használatával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor Az Üzemeltető személyes adatait kezelje a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson. Az Üzemeltető számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti.

A Weboldal egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára.  Az Üzemeltető általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18. életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A Weboldalt és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A jelen Szabályzatban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt. Amennyiben a jelen Szabályzat önéletrajzot említ, azon a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Üzemeltető akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja

II. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK

Regisztráció cégek/munkáltatók által

A kezelt adatok köre: cégnév, adószám, székhely, levelezési cím (amennyiben eltér a székhelytől), e-mail cím, telefonszám, jelszó (kódolt, a Szolgáltató által nem visszafejthető formában), hírlevélre feliratkozott-e

Az adatkezelés célja modultól függő HR részterületen a Felhasználó adminisztrációjának csökkentése, döntéshozatalának támogatása.

Regisztráció jelentkezők/pályázók által

A regisztrációhoz elengedhetetlen adatok: e-mail cím, jelszó (kódolt, a Szolgáltató által nem visszafejthető formában)

A regisztráció során megadott további adatok: felhasználó név, telefonszám

Az adatkezelés célja A Felhasználó munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése.

Álláshirdetésre való jelentkezés/munkáltatói meghívás

A kezelt adatok köre: megpályázott munkakör, munkáltató, név, életkor, családi állapot, gyermek (van/nincs), lakóváros, megye, mobiltelefonszám, fényképes önéletrajz, feltöltött egyéb dokumentum, iskolai végzettség, szakképzettségek, képesítések, nyelvtudás, számítógépes ismeretek, „B” típusú jogosítvány, személyes készségek, korábbi pozíciók, korábbi munkahelyek, munkaviszony megszűnésének oka, munkaviszony megszűnésének indoka.

Az adatkezelés célja a munkáltató/cég esetében a Felhasználó adminisztrációjának csökkentése, döntéshozatalának támogatása. Az egyes jelentkezések rendszerezése a munkáltatók/hirdetők részére.

Az adatkezelés célja a jelentkező/pályázó esetében a Felhasználó munkához jutásának eredményes segítése.

Kiválasztásban való részvétel

A kezelt adatok köre: korábban megadott adatok, a kiválasztás során alkalmazott feladatsorok, kérdőívek eredményei, válaszai.

Az adatkezelés célja a munkáltató/cég esetében a Felhasználó adminisztrációjának csökkentése, döntéshozatalának támogatása. Az egyes jelentkezések rendszerezése a munkáltatók/hirdetők részére.

Az adatkezelés célja a jelentkező/pályázó esetében a Felhasználó munkához jutásának eredményes segítése.

 

Az álláshirdetésre történő jelentkezéskor vagy meghívásra történő bejelentkezéskor, kiválasztásban való részvételkor nyilatkozatában a Felhasználó hozzájárul adatainak a jelentkezéssel/meghívással/kiválasztással érintett cég/munkáltató számára történő továbbításához, így az adatkezelés további célja a Felhasználó jelentkezésének/pályázatának, rendelkezésre bocsátott adatainak (feladatsorok esetében a munkáltató/jelentkező az egyes kérdésekre adott választ nem, csak a helyes válaszok számát/arányát kapja meg/éri el) munkáltató/cég rendelkezésére bocsátása.

A Felhasználó erre irányuló igénye esetén Álláskeresési hirdetés feladásának, Weboldalon történő közzétételének biztosítása, mint Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó számára, és ezzel a hirdetésben megadott adatok és a Felhasználóra vonatkozó információk közzététele, nyilvánosságra hozatala.

Álláshirdetésre történő jelentkezésnél vagy munkáltatói meghívásnál a Felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy jelentkezéseiket, azok állapotát, eredményeiket nyomon követhessék.

Az adatkezelés időtartama az utolsó belépéstől számított 12 hónapig tart; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti. A Felhasználó tárolt adatait törölheti vagy kérheti azok törlését az info@netju.hu e-mail címen. A Felhasználó adatait a feladatsorok eredményeinek kivételével módosíthatja.

Az adatkezelés jogalapja A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k

A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem Az Üzemeltető (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Weboldal részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party cookie-k blokkolását/letiltását. A Third-party cookie-k felett Az Üzemeltetőnek nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos szabályzatit. (Google Analytics, Gemius, Scarab Research Korlátolt Felelősségű Üzemeltető, facebook, doubleclick, goroost) Tárolt Cookie neve cookie leírása Cookie élettartama cookie-k employee_login_last_email bejelentkezésnél az email cím letárolása böngésző bezárásáig ealrm ealem permanens beléptetés 180 nap ~ fél év ealpw come_from beléptetési átirányítás 10 perc adv_apply* állásra jelentkezés 2 hónap c_json_ap json apihoz emailcím és token letárolása 24 óra partnersite partner oldal neve 1 nap after_adv_apply* jelentkezés beállítása levélküldéskor 20 másodperc alert_cvdb_restrictions cvdb napi limit elérése 1 nap resolution felbontás (szélesség) 1 hét predictionio* user azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához 3 hónap Naplózott adatok

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe. A Weboldal működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

Az Üzemeltető web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Üzemeltetőket vesz igénybe. Az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – Az Üzemeltetőtól függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó Weboldal, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásának használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:

Az Üzemeltető a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. Átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

Szabályzat módosítása

Az Üzemeltető jogosult a jelen Szabályzatt a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

Szabályzat hatályos 2016.10.03. napjától.

A NETju.hu oldalon elérhető HR segéd online moduljainak vásárlására vonatokozó általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Nagy Kornél Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) által üzemeltetett www.netju.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő online adatfeldolgozó felületek használatára (HR segéd moduljainak használata) (a továbbiakban: „HR segéd”) vonatkozó használati engedély biztosítására létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a HR segédet vásárló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozó és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A jelen ÁSZF szerinti megrendelés alapján létrejött szerződés alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti használati engedélyt szerez a HR segéd ÁSZF szerint elérhetővé tett felületének használatára. A jelen ÁSZF és a megrendelés tekintetében HR segédnek a konkrétan elérhetővé tett modul(ok) tekintendő(k). A HR segéd megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a HR segédet nem rendelheti meg és nem használhatja.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A Weboldalon elérhető valamennyi HR segéd modul esetében az eladó Nagy Kornél Gábor egyéni vállalkozó.

Nagy Kornél Gábor egyéni vállalkozó adatai:

Székhely: 6771 Szeged, Maros-torok u. 26.

E-mail cím: nagy.kornel@netju.hu

Adószám: 79296517-1-26

Statisztikai számjel: 79296517-7022-231-06

(okleveles humánszervező, közgazdász, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparikamara)

 

1.2. A jelen ÁSZF a HR segéd felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Vállalkozó és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

1.3. A Vállalkozó kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Vállalkozó és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (HR segéd megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

 

1.4. A HR segéd Weboldalon történő megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

 

1.5. A Felek között a HR segéd felhasználásának engedélyezésére irányuló szerződés a megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Vállalkozó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

1.6. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Vállalkozó. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A leadott rendelést érintő adatok módosítására az info@netju.hu e-mail címen van lehetőség.

 

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a Vállalkozó szolgáltatásaira vonatkozna.

 

2. Megrendelés

 

2.1. A Felhasználó a Weboldalon megvásárolható HR segédekkel kapcsolatos részletes információkat az adott HR segédre vonatkozó aloldalon érheti el. A Felhasználónak ugyanitt lehetősége van bepillantani az adott HR segédek tartalmába is. Amennyiben bármely HR segéd tekintetében akár annak használatával vagy használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@netju.hu e-mail címen vagy a Kapcsolat aloldalról elérhető „Üzenet küldése” funkció használatával. A Vállalkozó felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a HR segéd megvásárlásával a Felhasználó az adott HR segéd mindenkori aktuális verziójára válik jogosulttá, az adott HR segéd frissítései, azok Vállalkozó általi feltöltése után érhetőek el.

 

2.2. Az egyes HR segédekre vonatozóan feltüntetett ár az adott HR segéd használati díja (a HR segéd használati engedélyéhez kapcsolódó használati díj általános forgalmi adót nem tartalmaz (Vállalkozó alanyi adómentes).

 

2.3. A megrendelhető HR segédek árának változtatásának a jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek használati díját kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

 

2.4. Amennyiben a Weboldalon a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

2.5. A Weboldalon keresztül leadott megrendelést a Vállalkozó csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a Regisztráció során szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte és a HR segédekre vonatkozóan megadta, hogy megrendelése milyen időszakra szól vagy már regisztrált felhasználóként az „Irányítópult/Előfizetéseim” menüpont alatt a HR segédekre vonatkozó megrendelését, az időszak megjelölésével leadta. A Vállalkozót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.6. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

 

2.7. A Regisztráció és Megrendelés menete

A Felhasználó a Weboldal „Regisztráció” menüpontja alatt található adatok kitöltésével rendelheti meg az általa kiválasztott HR segéd(eke)t. A Regisztráció kitöltésekor a Felhasználónak ki kell választania a megvásárolni kívánt HR segéd(eke)t és meg kell adnia milyen időponttól, milyen időszakra kívánja használni őket. A felhasználónak meg kell adnia továbbá a következő adatait: cégnév, adószám, székhely, levelezési cím (amennyiben eltér a székhelytől), e-mail cím, telefonszám, jelszó. A Felhasználónak el kell olvasni a szabályzatot (általános szerződési feltételek, adatvédelmi szabályzat, stb.) és el kell fogadnia azt. A Felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési Szabályzat valamennyi rendelkezését. A Felhasználó a ”Regisztrálok a rendszerbe” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. A „Regisztrálok a rendszerbe” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó számára. A Vállalkozó a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Felhasználó bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Vállalkozó felé az info@netju.hu e-mail címen. A Felhasználónak a megrendelt HR segéd(ek) vételárát a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a termék átvételére. A regisztrált Felhasználó a Weboldal „Irányítópult/Előfizetéseim” menüpontja alatt található adatok kitöltésével rendelheti meg az általa kiválasztott HR segéd(eke)t. A Felhasználónak ki kell választania a megvásárolni kívánt HR segéd(eke)t és meg kell adnia milyen időponttól, milyen időszakra kívánja használni őket, ezután tudja megrendelni a HR segéd(ek)et a fentiek figyelembevételével.

 

3. Fizetési feltételek

 

A Felhasználó a használati engedélyért fizetendő használati díjat előre a Vállalkozó megrendelést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (10402568-50526789-89741003) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A használati díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor annak összege a Vállalkozó bankszámlájára megérkezik.

 

4. Szállítási feltételek

 

4.1. A megrendelt HR segédet a Vállalkozó a vonatkozó használati díj megfizetését követően 2 napon belül hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára, melyről a Felhasználót e-mailben értesíti a Felhasználó által megadott címen. A Felhasználó az általa megadott jelszavával be tud lépni, a megrendelésnek megfelelően használni tudja a HR segéd(ek)et. A használathoz számítógép, internet kapcsolat és böngésző program szükséges. A Vállalkozó a megvásárolt HR segéd használatához szükséges hardvert/szoftvert/internetkapcsolatot nem biztosít a Felhasználó részére. A HR segéd használatához szükséges, arra alkalmas számítógép, internetkapcsolat és böngésző szoftver meglétéről a Felhasználónak kell gondoskodnia. A támogatott böngészőkre a Vállalkozó az adminisztrációs felületen hívja fel a figyelmet. Nem támogatott böngészőprogramot a Felhasználó csak saját felelősségére használhat, annak helyes működéséért, illetve a helytelen működésből fakadó károkért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal. HR segéd(ek) igénybevétele esetén Felhasználó interneten elérhető adminisztrációs felületen állíthatja be / használhatja a felületet az útmutatók segítségével. A HR segéd használatát a Vállalkozó olyan kiszolgáló szervereken nyújtja, melyek fizikailag Vállalkozó székhelyétől elkülönített helyen a vonatkozó szabványoknak megfelelő környezetben vannak tárolva. A Vállalkozó a Felhasználó által igénybe vett HR segéd(ek)et, azok kihasználtságától függően áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség-változtatásának jogát Vállalkozó fenntartja. Vállalkozó ilyen irányú változtatásokat Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet.

 

4.2. A használati díjról kiállított eredeti számlát a Vállalkozó postai úton juttatja el a Felhasználó részére az általa a regisztrációkor megadott címre.

 

5. Elállási jog

 

A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Felhasználó a megvásárolt HR segéd használatára jogosult. Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: postai cím: 6771 Szeged, Maros-torok u. 26 e-mail: info@netju.hu

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi

elállási nyilatkozatát. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozó visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy az elállási jog érvényesítése után nem használja az adott HR segédet. A visszatérítést a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg nem kapja meg a Felhasználó vonatkozó nyilatkozatát a jelen pontban írt elérhetőségek valamelyikére vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt elküldte a Vállalkozó részére (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

 

6. Adatvédelem

 

A Vállalkozó a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Vállalkozó részletes Adatkezelési Szabályzatban megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a megrendeléssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

7. Szerzői jog

 

7.1. A HR segédek és azok minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Vállalkozó. A Vállalkozó a HR segédek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított használati engedélyen kívül a Vállalkozó minden, a HR segédekhez fűződő jogot fenntart.

 

7.2. A Vállalkozó nem kizárólagos és nem átruházható használati engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a megvásárolt HR segédet kizárólag saját használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Felhasználónak jogában áll a megvásárolt HR segédből nyomtatható dokumentumokat saját céljára kinyomtatni, sokszorosítani, használni, menteni. A HR segéd modulokat a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

 

7.3. A megvásárolt HR segéd kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a HR segéd bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

7.4. A Vállalkozó a jelen 7. pontban írt használati engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó köteles a birtokában lévő HR segédek összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

8. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

8.1. A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldalon elérhető termékekkel, leadott megrendeléseivel

kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Vállalkozó ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldal Kapcsolat aloldaláról elérhető „üzenet küldése” funkció használatával vagy az info@netju.hu címre küldött e-maillel.

 

8.2. A Felhasználónak a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@netju.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót e-mailben értesítjük az eredményről.

 

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozó és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

− Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

9. Egyebek

 

9.1. A Vállalkozó megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Vállalkozó a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

9.2. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett

be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

9.3. A Vállalkozó a megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére.

A Vállalkozó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés nem érkezett be.

- A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

9.4. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

9.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

9.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket

tárgyalások útján rendezzék.

 

Szeged, 2016. október 3.

 

 

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '''))' at line 2